Ogłoszenia duszpasterskie 4.03.2018

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

4 marca 2018 roku

 

 

 1. Jak już podawaliśmy przed tygodniem podczas Mszy świętych począwszy od 8:30 w nocy z soboty na niedzielę 24/25 lutego została zniszczona pasyjka Chrystusa Ukrzyżowanego na krzyżu przy ulicy Kaliskiej. To kolejny akt wyrażający nienawiść do Chrystusa i wiary chrześcijańskiej. Módlmy się o opamiętanie i nawrócenie dla ludzi żyjących w nienawiści do wszystkiego, co święte i Boże. Nabożeństwo Gorzkich żali w ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy w duchu wynagrodzenia za ten akt wandalizmu i profanacji.

 

 1. W dzisiejszą niedzielę 4 marca na Mszy świętej o godzinie 11:30 odbędzie się poświęcenie książeczek do nabożeństwa dzieci klas trzecich, a następne spotkanie dzieci klas trzecich oraz ich rodziców w ramach przygotowań do Pierwszej Komunii świętej będzie 10 marca o godzinie 16:00 w kościele. Natomiast odbiór strojów liturgicznych dla dzieci przystępujących w maju do Pierwszej Komunii świętej nastąpi w sobotę 17 marca w Domu Parafialnym w następującym porządku:
 • 14:00 – 15:00: chłopcy
 • 16:00 – 17:00: dziewczynki

 

 1. Gorzkie żale śpiewamy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 17:30.

 

 1. W najbliższy piątek o godzinie 17:30 zapraszamy na Drogę krzyżową w kościele. Natomiast tegoroczna Droga krzyżowa ulicami Miasta odbędzie się za niecałe dwa tygodnie 16 marca. Tego dnia o godzinie 16:45 wyruszymy z naszego kościoła do kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

 

 1. W piątek rozpoczynającego się tygodnia, czyli 9 marca, o godzinie 19:30 odbędzie się spotkanie młodzieży „Dotknij Jezusa”, tym razem w naszym kościele. „Dotknij Jezusa” to comiesięczne spotkania młodzieży z Włocławka i okolic, które odbywają się w różnych parafiach. W najbliższy piątek zapraszamy do nas, zwłaszcza młodzież.

 

 1. Rekolekcje wielkopostne odbędą się w naszym kościele w dniach od 22 do 24 marca, a więc od czwartku do soboty przed Niedzielą Palmową, natomiast rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 – od środy 21 marca do piątku 23 marca. Program rekolekcji jest wywieszony w gablotach ogłoszeń i podany na stronie internetowej naszej Parafii.

 

 1. Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani podaje do wiadomości, iż nasz parafianin brat Faustyn Maria Rafał Wesołowski po odbyciu formacji zakonnej i seminaryjnej dnia 16 września 2017 roku złożył śluby wieczyste w ich Zgromadzeniu, a w sobotę 7 kwietnia 2018 roku ma otrzymać święcenia diakonatu. Z wymogów kanonicznych podajemy tę informację do publicznej wiadomości, a członków naszej wspólnoty prosimy o modlitwę w intencji naszego parafianina, który za miesiąc ma otrzymać pierwsze święcenia.

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zwrócił się do nas z prośbą o odczytanie następującej informacji:

„Na terenie naszego miasta wiele małych dzieci, z różnych przyczyn nie może wychowywać się w środowisku rodzinnym. Aktualnie przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdzie oczekują na umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej. Rodzina zastępcza stwarza szansę dla dziecka na normalne życie.

W związku z tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze, które zaopiekują się małoletnimi, obdarzą je miłością i troską. Sprawią, że rodzina zastępcza stanie się dla nich bezpiecznym i spokojnym miejscem. Domem, gdzie znajdą prawidłowe wzorce do naśladowania, a dzięki opiekunom z otwartym sercem zapomną o doznanych krzywdach.”

Szczegółowych informacji wszystkim zainteresowanym rodzicielstwem zastępczym udziela:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zespół do spraw Rodzinnej  Pieczy Zastępczej

ul. Żytnia 58, tel. 54 413 50 95

 

 1. Biskup Włocławski Wiesław Mering wydał zarządzenie, aby w dzisiejszą niedzielę 4 marca w parafiach naszej diecezji przeprowadzić zbiórkę do puszek na budowę pomnika Żołnierzy Wyklętych w Licheniu, którego wzniesienie jest jedną z inicjatyw upamiętniających setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W związku z tym po Mszy świętej prosimy o wsparcie tego dzieła dobrowolnymi ofiarami, które można złożyć przy wyjściu z kościoła dla upamiętnienia tych, którzy przelewali krew i oddawali życie walcząc z komunistycznym reżimem w naszej Ojczyźnie.

 

 

 

REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE

 W KOŚCIELE  ŚW.  MAKSYMILIANA WE  WŁOCŁAWKU

 21-24 marca 2018 roku

 

 

Możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (spowiedzi)

jest w czwartek, piątek i sobotę na pół godziny przed każdą Mszą świętą.

Przed Mszą świętą o godzinie 7:00 spowiadają tylko księża z naszej Parafii.

 

  

ŚRODA – 21 marca 2018 roku

 

11:30  – Spotkanie rekolekcyjne z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20 (klasy: I-VII)

 

 

CZWARTEK – 22 marca 2018 roku

 

7:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

10:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

11:30  – Spotkanie rekolekcyjne z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20 (klasy: I-VII)

16:30  – Spotkanie rekolekcyjne z udziałem młodzieży

18:00 –  Msza święta z udziałem dorosłych

 

 

PIĄTEK – 23 marca 2018 roku

 

7:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

10:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

11:30  – Msza święta z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20 (klasy: I-VII)

16:30  – Spotkanie rekolekcyjne z udziałem młodzieży

17:30  – Droga krzyżowa

18:00 –  Msza święta z udziałem dorosłych

 

 

SOBOTA – 24 marca 2018 roku

 

7:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

10:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

16:30  – Msza święta z udziałem młodzieży

18:00 –  Msza święta z udziałem dorosłych