Ogłoszenia duszpasterskie

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

18 marca 2018 roku

 

 

 1. W piątek 16 marca odbyła się Droga krzyżowa ulicami miasta: o godzinie 16:45 rozpoczęliśmy nabożeństwo w naszym kościele i wyruszyliśmy do kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Przy mroźnej pogodzie i zimnym wietrze w nabożeństwie wzięło udział około 1400 osób. Za udział, wspólną, trwającą półtorej godziny modlitwę oraz świadectwo wiary, wszystkim uczestnikom piątkowej Drogi krzyżowej składamy serdeczne „Bóg zapłać!” Natomiast w piątek rozpoczynającego się tygodnia o godzinie 17:30 zapraszamy do naszego kościoła na ostatnią w tym Wielkim Poście Drogę krzyżową.

 

 1. Gorzkie żale celebrujemy jeszcze dzisiaj oraz za tydzień w Niedzielę Palmową o godzinie 17:30. Zapraszamy na nabożeństwo pasyjne, które w Polsce jest śpiewane już od ponad trzystu lat.

 

 1. Od dzisiejszej do przyszłej niedzieli będzie trwała wielkopostna akcja charytatywna zbierania trwałych produktów żywnościowych dla rodzin najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Pod chórem są wystawione kosze, do których można wkładać żywność – nasz dar dla potrzebujących.

 

 1. Rozpoczynamy bardzo ważny dla naszej wspólnoty tydzień, w którym przeżyjemy rekolekcje wielkopostne. Odbędą się one w naszym kościele w dniach od 22 do 24 marca, a więc od czwartku do soboty, natomiast rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 – od środy 21 marca do piątku 23 marca. Program rekolekcji jest wywieszony w gablotach ogłoszeń i podany na stronie internetowej naszej Parafii. Poprowadzi je ks. Sławomir Wądołek. Nasze tegoroczne ćwiczenia wielkopostne to Rekolekcje ze św. Dobrym Łotrem, które poruszą tematy takie jak: Boże miłosierdzie, przebaczenie, skrucha, nawrócenie. Przyniosą pociechę osobom niosącym ciężar swojej trudnej przeszłości, dawnych win i błędów, a także tym, którzy modlą się w intencji nawrócenia kogoś bliskiego: małżonka, dzieci, krewnych lub przyjaciół. Wleją dużo nadziei w serca uczestników. W tych dniach będzie nam towarzyszyła specjalnie napisana i omodlona na te rekolekcje ikona Dobrego Łotra. Okazja do spowiedzi podczas rekolekcji będzie na pół godziny przed każdą Mszą świętą w czwartek, piątek i sobotę. W rekolekcje zapraszamy:
 • dorosłych: w czwartek, piątek i sobotę (22-24 marca) na Msze święte z naukami o godzinie 7:00, 10:00 i 18:00;
 • młodzież gimnazjum i liceum: w czwartek, piątek i sobotę (22-24 marca) na godzinę 16:30;
 • dzieci ze Szkoły Podstawowej: w środę, czwartek i piątek (21-23 marca) na godzinę 11:30.

 

 1. Kancelaria parafialna w dniach rekolekcji (czyli od czwartku do soboty) będzie nieczynna.

 

 1. Z uwagi na to, że w tym roku 25 marca przypada w Wielkim Tygodniu, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będzie przełożona na poniedziałek po 2 Niedzieli Wielkanocnej. W związku z tym nasz parafialny Dzień Świętości Życia będziemy obchodzić w najbliższą sobotę 24 marca na Mszy świętej o godzinie 10:00, na której odbędzie się złożenie przyrzeczeń tzw. Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej (Ojcze nasz, dziesięć razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. W sobotę na godzinę 10:00 zapraszamy więc zwłaszcza wszystkich, którzy pragną podjąć się duchowej adopcji oraz tych, którzy już w niej trwają. Po homilii osoby adoptujące podejdą do ołtarza ze świecami, aby złożyć przyrzeczenie. Składający przyrzeczenie proszeni są o przyniesienie świec z osłonami.

 

 1. Chorych z posługą sakramentalną przed Świętami wielkanocnymi odwiedzimy w domach w poniedziałek 25 marca. Adresy chorych, którym wiek, siły lub choroba uniemożliwiają przyjście do kościoła, prosimy zgłaszać w zakrystii.

 

 1. Za tydzień przypada Niedziela Palmowa, w którą przynosimy na Mszę świętą palmy. O godzinie 11:30 odbędzie się procesja z palmami oraz – już tradycyjnie – konkurs na najwyższą i najpiękniejszą palmę.

 

 1. Za tydzień w Niedzielę Palmową przy wyjściu z kościoła ministranci będą zbierać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

 

 

 

 REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE

 W KOŚCIELE  ŚW.  MAKSYMILIANA WE  WŁOCŁAWKU

 21-24 marca 2018 roku

 

Możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (spowiedzi)

jest w czwartek, piątek i sobotę na pół godziny przed każdą Mszą świętą.

Przed Mszą świętą o godzinie 7:00 spowiadają tylko księża z naszej Parafii.

 

  

 

ŚRODA – 21 marca 2018 roku

 

11:30  – Spotkanie rekolekcyjne z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20 (klasy: I-VII)

 

 

CZWARTEK – 22 marca 2018 roku

 

7:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

10:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

11:30  – Spotkanie rekolekcyjne z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20 (klasy: I-VII)

16:30  – Spotkanie rekolekcyjne z udziałem młodzieży

18:00 –  Msza święta z udziałem dorosłych

 

 

PIĄTEK – 23 marca 2018 roku

 

7:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

10:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

11:30  – Msza święta z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20 (klasy: I-VII)

16:30  – Spotkanie rekolekcyjne z udziałem młodzieży

17:30  – Droga krzyżowa

18:00 –  Msza święta z udziałem dorosłych

 

 

SOBOTA – 24 marca 2018 roku

 

7:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

10:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

16:30  – Msza święta z udziałem młodzieży

18:00 –  Msza święta z udziałem dorosłych