Pierwszy Krąg Domowego Kościoła w naszej Parafii powstał w grudniu 2010 r. jako owoc rekolekcji ewangelizacyjnych, które odbyły się jesienią tamtego roku. Niektórzy członkowie Kręgu wcześniej uczestniczyli w spotkaniach Grupy Oazowej Dorosłych. Obecnie do Kręgu należy sześć małżeństw.

Kolejny Krąg Domowego Kościoła w naszej Parafii rozpoczął formację w kwietniu 2015 r. Krąg ten tworzy pięć małżeństw.

Domowy Kościół jest rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie (oazowego), która składa się z kręgów zbudowanych z kilku par małżeńskich, chcących „parami iść do nieba”, czyli razem w swoim małżeństwie spotykać Jezusa.

Wspólne z Ruchem Oazowym są piętnastodniowe rekolekcje wakacyjne, różniące się od młodzieżowych akcentem położonym na rodzinę, będącym szczególnym miejscem wzrastania w miłości i wierze zarówno małżonków, jak i dzieci. Spotkania formacyjne w ciągu roku odbywają się raz w miesiącu w domach, kolejno u poszczególnych par.

Na początku każdego spotkania dzielimy się doświadczeniami minionego czasu, naszymi radościami, troskami i tym, jak nam się udaje realizować w dzisiejszym świecie codzienne życie z Bogiem. Następnie rozważamy zadany temat czytając Pismo Święte i teksty pomocnicze, modląc się w różnoraki sposób, między innymi modlitwą różańcową. Spotkanie kończy się błogosławieństwem kapłańskim, gdyż w każdym spotkaniu uczestniczy ksiądz. Na początku był to ks. Jacek Makowski, następnie ks. Krzysztof Maciaszek, ks. Maciej Naraziński, ks. Proboszcz, a obecnie ks. Mariusz Ponikierski.

Zbliżanie się do Boga i życie z Nim na drodze Domowego Kościoła to przyjęcie pewnego stylu życia. Jest to przede wszystkim modlitwa osobista, modlitwa małżonków i modlitwa rodzinna, bo nie ma miłości bez rozmowy z ukochaną Osobą. Po drugie to rozmowa ze współmałżonkiem w prawdzie i w obecności Boga – bo przed nim ślubowaliśmy miłość i Jego teraz zapraszamy, by razem budować nasze życie.

Trzecią sprawą jest doskonalenie nas i naszego małżeństwa poprzez szukanie tego, co trzeba naprawić w naszej relacji z Bogiem, ze współmałżonkiem, z dziećmi i z innymi, tego, co nie buduje nas samych, zaczynając od rzeczy najprostszych, małych, aby coraz więcej dziedzin życia oddawać pod Boże kierownictwo.

Ruch Oazowy jest ruchem odnowy Kościoła, dlatego cały Krąg Domowego Kościoła, a także poszczególne małżeństwa angażują się szczególnie w życie parafialne – zarówno modlitewnie, jak i poprzez różne działania i posługi.

Między parami małżeńskimi naszych Kręgów zawiązały się przyjaźnie. Są niezwykłe, bo opierają się nie tylko na ludziach ale i na Panu Bogu. Radością jest dla nas przebywanie w gronie ludzi, którzy mają ten sam cel. Wprawdzie różnią się prawie wszystkim: wiekiem, stażem małżeńskim, historią życia, ale pomagają sobie w tym, co najważniejsze: w spotkaniu Boga, w rozwijaniu się w Nim w małżeństwie i rodzinie. Nasza przyjaźń dotyczy nie tylko spraw duchowych, gdyż pomagamy sobie i wspieramy się także w zwyczajnych sprawach codziennych.

Zachęcamy wszystkie małżeństwa do podobnego jak nasze wspólnego wzrastania w Miłości i w Bogu, do takiej drogi wiary. Jeśli ktoś poczuje w sobie pragnienie bycia w Domowym Kościele – prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.