Ogłoszenia duszpasterskie 15.03.2020

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

15 marca 2020 roku

1. W związku wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz ogłoszonymi w ciągu ostatnich dwóch dni zarządzeniami władz państwowych, Episkopatu Polski i Biskupa Włocławskiego, dotyczącymi zgromadzeń w sytuacji epidemii koronawirusa COVID-19, informujemy że:

 • Od dnia 13 marca obowiązuje zarządzenie państwowe ograniczające liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób. Tak więc także w budynku kościoła może przebywać jednocześnie maksymalnie 50 osób. Prosimy o wyrozumiałość. Musimy stosować się do obowiązującego aktualnie prawa.
 • W dzisiejszą niedzielę 15 marca w naszym kościele nie odbędzie się wcześniej zapowiadany Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Rejonu Włocławskiego.
 • W związku z zakazem zgromadzeń powyżej 50 osób Biskup Włocławski odwołał też rekolekcje wielkopostne w całej diecezji. Tak więc i w naszej Parafii rekolekcje, które miały rozpocząć się w przyszłą niedzielę 22 marca i miały być prowadzone przez Zespół „Mocni w Duchu”, nie odbędą się. 
 • Odwołujemy też Drogę krzyżową ulicami Miasta, która była zapowiedziana na piątek 27 marca.

2. Dzisiaj o godzinie 17:30 odprawimy Nabożeństwo Gorzkich żali. Jeśli będzie więcej niż 50 osób, to druga grupa będzie uczestniczyć w Gorzkich żalach w Sali świętego Józefa w Domu Parafialnym.

3. W najbliższy piątek odbędzie się w naszym kościele Droga krzyżowa o godzinie 16:30 i 17:30.

4. Na prośbę Księdza Arcybiskupa Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupa Włocławskiego, księża każdego dnia o godzinie 20:30 – bez udziału wiernych – będą odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wierni świeccy proszeni są, aby w tym samym czasie wraz z rodziną w swoich domach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami. Ta duchowa łączność jest nam w tej chwili bardzo potrzebna i jest jedną z najskuteczniejszych form modlitwy kierowanej do Pana Boga.

5. Dekret Biskupa Włocławskiego z dnia 13 marca 2020 roku:
Działając w oparciu o kan. 87 §1; kan. 1245 i kan. 1248 §2 KPK, mając na uwadze niebezpieczeństwo związane z panującą epidemią koronawirusa, niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującej grupie wiernych:
– osobom w podeszłym wieku;
– osobom z objawami infekcji;
– dzieciom i młodzieży szkolnej, a także dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
– osobom, które czują strach przed zarażeniem.
 Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej 15, 22 i 29 marca nie będzie grzechem.
Jednocześnie zobowiązuję w sumieniu osoby korzystające z tej dyspensy do uczestnictwa we Mszy Świętej w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęcia Komunii św. duchowej. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej.
Udzielona dyspensa nie jest równoznaczna z zakazem uczestnictwa we Mszach Świętych w kościołach.
Informację o dyspensie należy podać wiernym do publicznej wiadomości.
Wszystkich mieszkańców i przebywających na terenie Diecezji Włocławskiej ogarniam modlitwą i z serca błogosławię.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

6. Informacje o transmisjach Mszy Świętych:

Niedziela, 15 marca 2020 r.

 • 7:00 – TVP 1
 • 9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
 • 9:30 – Telewizja TRWAM
 • 11.00 – TVP 1
 • 13:00 – TVP POLONIA

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.

 • 7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

 • 20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

7. W różnych doświadczeniach życiowych, plagach, epidemiach, wojnach i zagrożeniach Kościół od wieków przyzywa miłosierdzia Bożego śpiewając „Suplikacje”. Prosząc o Bożą opiekę, mądrość i pokój w naszej Ojczyźnie, a także łaski nawróceń, po błogosławieństwie przyklękniemy i zaśpiewamy: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny…”