Ogłoszenia duszpasterskie 5.04.2020

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

5 kwietnia 2020 roku

1. Przypominamy, iż od 25 marca wejście na liturgię Mszy świętej jest możliwe tylko przez zakrystię – do 5 osób (zarządzenie Biskupa Włocławskiego).

2. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Palmową czyli Męki Pańskiej. Tradycyjna procesja upamiętniająca wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy została odwołana. Nie będzie też obrzędu pobłogosławienia palm i pokropienia ich wodą święconą.

3. Serdeczne „Bóg zapłać!” składamy za piękną 5-metrową palmę, zdobiącą prezbiterium kościoła, wykonaną na dzisiejszą niedzielę przez Bożenę Sobierajską z rodziną. Szczególne podziękowanie składamy rodzinie Sobierajskich za to, że już od dwudziestu jeden lat (faktycznie od 1999 roku, a od 2001 udokumentowana wzmianka w ogłoszeniach) na Niedzielę Palmową zawsze wykonują około 4-5-metrową palmę, którą co roku stawiamy w prezbiterium.

4. Dzisiaj w Niedzielę Palmową o godzinie 17:30 celebrujemy ostatnie w tym Wielkim Poście Gorzkie żale – z udziałem kilku wiernych. Gorzkie żale i Mszę świętą o godzinie 18:00 będziemy transmitować na stronie parafialnej na Facebooku. Na tejże stronie będziemy też transmitować Liturgię Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej. W Wielkanoc będziemy transmitować Mszę świętą o godzinie 18:00.

5. Kancelaria Parafialna w Wielkim Tygodniu będzie czynna:

 • w Wielki Poniedziałek 6 kwietnia od 8:00 do 9:00;
 • w Wielki Wtorek 7 kwietnia od 8:00 do 9:00;
 • w Wielką Środę 8 kwietnia od 8:00 do 9:00; 
 • w Wielki Czwartek 9 kwietnia od 8:00 do 9:00. 

Po południu w tym tygodniu kancelaria będzie nieczynna. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę – nieczynna.

6. W Wielkim Tygodniu księża będą kolejno dyżurować w konfesjonale. Osoby, które pragną przystąpić do sakramentów świętych, będą miały taką możliwość. Po spowiedzi każdej kolejnej osoby kapłan indywidualnie udzieli Komunii świętej. Jeżeli do spowiedzi będzie czekać kilka osób, prosimy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości. Pamiętajmy też, iż w kościele nie powinno być jednocześnie więcej niż 5 osób. Spowiedź w Wielki Poniedziałek, Wtorek, Środę i Sobotę w godzinach od 14:00 do 17:00; natomiast w Wielki Czwartek i Wielki Piątek – w godzinach od 19:30 do 22:00. Dyżury w konfesjonale i przy udzielaniu Komunii świętej w Wielkim Tygodniu:

 • Wielki Poniedziałek, 6.04.2020: 14:00-15:00 – ks. LP; 15:00-16:00 – ks. JW; 16:00-17:00 – ks. MW
 • Wielki Wtorek, 7.04.2020: 14:00-15:00 – ks. LP; 15:00-16:00 – ks. JW; 16:00-17:00 – ks. DP
 • Wielka Środa, 8.04.2020: 14:00-15:00 – ks. LP; 15:00-16:00 – ks. MW; 16:00-17:00 – ks. DP
 • Wielki Czwartek, 9.04.2020: 19:30-20:00 – ks. LP; 20:00-21:00 – ks. JW; 21:00-22:00 – ks. DP
 • Wielki Piątek, 10.04.2020: 19:30-20:00 – ks. LP; 20:00-21:00 – ks. MW; 21:00-22:00 – ks. DP
 • Wielka Sobota, 11.04.2020: 14:00-15:00 – ks. LP; 15:00-16:00 – ks. JW; 16:00-17:00 – ks. MW

Komunii świętej kapłani będą udzielać po spowiedzi tym, którzy poproszą z wyjątkiem:

 • Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii świętej można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą;
 • Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii świętej poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

7. Ze względu na wyjątkowe okoliczności zapisujemy osoby chętne do podjęcia dyżuru godzinnej Adoracji w Wielki Czwartek wieczorem, w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.

8. Z uwagi na aktualnie obowiązujące radykalne rygory co do ilości osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach w kościele, w tegorocznej Liturgii Triduum Paschalnego będą uczestniczyć tylko te osoby, które indywidualnie zgłaszają swoje pragnienie uczestniczenia w tych dniach w Świętej Liturgii. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę wejście do kościoła jest możliwe tylko przez zakrystię.

9. W tegoroczny Wielki Czwartek zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej opuszcza się obrzęd obmycia nóg (mandatum), a także procesję z Najświętszym Sakramentem, pozostawiając Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Po Komunii wiernych zostawimy ciborium z Najświętszym Sakramentem na ołtarzu. Po Modlitwie po Komunii wszyscy przyklękną i zaśpiewają hymn Sław, języku, tajemnicę. Po jego zakończeniu krótką drogą kapłan przeniesie Najświętszy Sakrament do tabernakulum. Adoracja wieczorna w Wielki Czwartek będzie możliwa do godziny 22:00.

10. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, a więc wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a dorosłych również post ilościowy. Kościół będzie otwarty od godziny 8:00 (wejście przez zakrystię). W liturgii Męki i Śmierci Pańskiej o godzinie 18:00 w uroczystej modlitwie powszechnej dodamy – jako przedostatnie, dziesiąte – okolicznościowe wezwanie o ustanie epidemii oraz za chorych, zmarłych i znajdujących się w sytuacji zagubienia. Adoracja Krzyża odbędzie się w formie wspólnego oddania czci Krzyżowi w prezbiterium naszego kościoła; będziemy klęczeć na swoich miejscach, śpiewając stosowną pieśń. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego odbędzie się najkrótszą drogą, bez uroczystej procesji, z zachowaniem modlitwy podanej w mszale. Wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek będzie okazją dla wiernych do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy paschalnej. Wejście na liturgię i adorację będzie możliwe tylko przez zakrystię. Podczas adoracji w kościele nie może przebywać więcej niż 5 osób. Adoracja wieczorna w Wielki Piątek będzie możliwa do godziny 22:00.

11. W Wielką Sobotę będzie możliwe adorowanie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim od godziny 8:00 do 18:00 przy przestrzeganiu wszystkich ograniczeń związanych z epidemią. W użyciu będzie tylko wejście przez zakrystię. W kościele nie będzie mogło przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób. W Wielką Sobotę nie można w tym roku organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny (ani w kościele, ani poza kościołem). W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba, korzystając z modlitwy, która jest podana poniżej w Ogłoszeniach albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem. Nie używa się wody święconej. Tekst modlitwy jest też udostępniony na stronie internetowej diecezji.

12. Wigilia Paschalna rozpocznie się o godzinie 20:00. Opuszczony zostanie obrzęd pobłogosławienia ognia i procesja z paschałem. Liturgia rozpocznie się w prezbiterium przy ustawionym wcześniej paschale. Kapłan przygotuje paschał tak, jak podano w mszale, a po jego zapaleniu zaśpiewa Orędzie wielkanocne. Liturgia słowa odbędzie się według zwykłego porządku ze zmniejszoną ilością czytań starotestamentalnych do dwóch. W czasie „Liturgii chrzcielnej” odbędzie się tylko odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Nie będzie pokropienia wodą święconą. Celebrans na zakończenie liturgii udzieli błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w drzwiach kościoła.

13. Podczas Mszy rezurekcyjnej w Wielkanoc nie jest możliwa procesja wokół kościoła. Przy śpiewie oraz biciu w dzwony przeniesiemy Najświętszy Sakrament z Grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium. Po śpiewie hymnu Ciebie, Boga, wysławiamy i błogosławieństwie, będziemy sprawować Mszę Świętą według zwykłego porządku. W tegoroczne Święta nie należy stosować pokropienia wodą święconą.

14. Obchody tegorocznych Świąt Wielkanocnych będą przebiegały w nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wprowadzeniem przez władze państwowe stanu epidemii i wynikających z niego ograniczeń. Niezależnie od warunków, dla chrześcijanina Wielkanoc jest największym i najważniejszym świętem, do którego należy się właściwie przygotować i głęboko je przeżyć.

15. W przygotowaniu są materiały dla wiernych (do pobrania), które będą stanowiły pomoc w przeżyciu Triduum Paschalnego w domu, w rodzinach. Najpóźniej od Wielkiej Środy na stronie internetowej diecezji pojawi się baner zatytułowany „Triduum Paschalne. Materiały”, po kliknięciu którego internauta zostanie przekierowany na specjalną stronę, gdzie w formacie pdf, w jednym miejscu będą zebrane pliki do pobrania, takie jak:

 • Akt żalu doskonałego
 • Błogosławieństwo stołu rodzinnego w Wielkanoc
 • Dekret Biskupa Włocławskiego o obchodach Świąt Wielkanocnych w stanie epidemii
 • Dekret Penitencjarii Apostolskiej udzielający odpustu zupełnego
 • Jak przeżywać transmisje Mszy św.
 • Komunia Duchowa
 • O uzyskaniu przebaczenia grzechów ciężkich w sytuacji nadzwyczajnej poza spowiedzią
 • Triduum Paschalne – teksty liturgiczne

16. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 Albo:

 Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.