Ogłoszenia duszpasterskie 12.04.2020

WIELKANOC – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

12 kwietnia 2020 roku

1. Wielkanocne życzenia Biskupa Włocławskiego.

2. W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami zarządzonymi przez władze państwowe Biskup Włocławski odwołał w całej diecezji wszystkie zaplanowane na kwiecień i maj uroczystości pierwszej spowiedzi, pierwszej Komunii świętej i bierzmowania. W związku z tym i w naszej Parafii zaplanowane na 14 maja bierzmowanie oraz na 24 maja pierwsza Komunia święta – nie odbędą się. Nowe terminy uzgodnimy po ustaniu stanu epidemii.  Poniżej w następnym punkcie Ogłoszeń zamieszczamy pełny tekst komunikatu Kurii Diecezjalnej na ten temat.

3. Komunikat Kurii Diecezjalnej dotyczący uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania (10.04.2020):

W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami zarządzonymi przez władze państwowe, jak również decyzją z dnia 9 kwietnia 2020 roku o ich przedłużeniu, biskup włocławski Wiesław Mering postanowił:

  • do czasu ustania stanu epidemii zawiesić organizowanie jakichkolwiek spotkań formacyjnych i przygotowań (w tym pierwszych spowiedzi) dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej oraz młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Będzie można je na nowo podjąć po powrocie dzieci i młodzieży do szkół;
  • odwołać wszystkie zaplanowane na miesiąc kwiecień i maj uroczystości pierwszych spowiedzi i Pierwszych Komunii Świętych w parafiach diecezji włocławskiej. Jeżeli stan epidemii będzie trwał nadal, ograniczenie to dotknie także czerwcowych terminów tychże uroczystości;
  • terminy Pierwszych Komunii Świętych w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia, po porozumieniu Księdza Proboszcza z rodzicami dzieci, jednak nie wcześniej, niż na miesiąc czerwiec (o ile nie zajdzie sytuacja, o której w pkt. 2);
  • pozostawia się możliwość organizowania Pierwszej Komunii Świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny także w maju (przy przestrzeganiu limitu uczestników liturgii). Może się ona odbyć w dzień powszedni na Mszy parafialnej. Do Księdza Proboszcza i Rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia;
  • ponieważ w czasie trwania epidemii odwołane są bierzmowania, nowe terminy należy ustalać bezpośrednio z Księżmi Biskupami, najlepiej po ustaniu epidemii.

ks. prał dr Artur Niemira, kanclerz Kurii

4. Serdeczne „Bóg zapłać!” składamy kilku osobom, które w tym trudnym czasie złożyły ofiary na utrzymanie naszego kościoła i parafii.

5. Wszystkim naszym Parafianom i Przyjaciołom życzymy pięknych, błogosławionych Świąt, obfitych w radość płynącą ze Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz życia w przyjaźni z Nim. Pomimo smutku, lęku i ograniczeń, które ogarniają i dotykają wielu z nas; pomimo niemożności uczestniczenia w tych Świętych dniach w Liturgii Triduum Paschalnego, a zwłaszcza Wielkanocy, przyjmijmy łaski płynące ze zwycięstwa Zmartwychwstałego i radujmy się z tego, że On zaprasza nas do udziału w swoim zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. Ufajmy, że dzięki modlitwie i miłosierdziu Bożemu, wkrótce będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszej świątyni.