Ogłoszenia duszpasterskie 10.05.2020

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

10 maja 2020 roku

1. W maju codziennie o godzinie 17:30 odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej. Śpiewamy Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny oraz słuchamy rozważań.

2. W środę 13 maja przypada dzień rocznicy objawień Fatimskich. Nabożeństwo Fatimskie tym razem odbędzie się w następującej formie:

  • 17:30 – Nabożeństwo majowe
  • 18:00 – Msza święta
  • Po Mszy świętej różaniec w kościele (bez procesji z figurą Matki Bożej)

3. Z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy państwowe, ograniczające liczbę wiernych mogących uczestniczyć w Mszach świętych i nabożeństwach w kościołach, a także biorąc pod uwagę całość panującej sytuacji zagrożenia epidemicznego, od niedzieli 24 maja przywracamy poprzedni plan Mszy świętych w niedziele. Od 24 maja Msze święte będą więc w naszym kościele sprawowane w godzinach: 7:00; 8:30; 10:00; 11:30, 13:00 i 18:00. W ten sposób będzie możliwość uczestniczenia w Eucharystii dla większej liczby Parafian.

4. W dalszym ciągu trwa stan epidemii. Wszystkich zachęcamy do przestrzegania zaleceń sanitarnych i środków ostrożności. Istnieje jednak możliwość udziału we Mszy świętej przy poszanowaniu wprowadzonych ograniczeń zgromadzeń w kościołach. Przypominamy, że według obowiązujących od 20 kwietnia zarządzeń państwowych w naszym kościele Msze święte sprawowane są w grupach do 95 osób zarówno w dni powszednie, jak i w niedziele i święta. Podczas każdej Mszy świętej jest możliwa spowiedź. Wszystkich prosimy o zachowanie zalecanych odległości.

5. W związku ze stanem epidemii w dalszym ciągu aktualna pozostaje zachęta do przyjmowania Komunii świętej na rękę, chociaż szanujemy prawo każdego do przyjmowania Komunii świętej do ust. W naszym kościele osoby, które pragną przyjąć Komunię świętą na rękę podchodzą w procesji nawą środkową od strony tabernakulum. Osoby przyjmujące Komunię świętą do ust prosimy, by podchodziły do Komunii świętej w pozostałych rzędach.

6. Dla tych, którzy nie zdecydują się wyjść z domu na Mszę świętą, transmitujemy Mszę świętą z naszego kościoła online na Facebooku na stronie naszej Parafii o godzinie 18:00, tak jak to czynimy już od dwóch miesięcy.

7. Zachęcamy wszystkich do trwania w rodzinach w codziennej modlitwie różańcowej o ustanie pandemii, a także o deszcz. Zwróćmy uwagę, że o ocalenie od zła modlimy się podczas każdej Mszy świętej w modlitwie Ojcze nasz, a także w modlitwie wypowiadanej bezpośrednio po Modlitwie Pańskiej zwanej embolizmem, która rozwija ostatnią prośbę Ojcze nasz: „ale nas zbaw ode złego”. Embolizm rozpoczyna się od słów: „Wybaw nas Panie od zła wszelkiego”. W świadomości chrześcijan w starożytności modlitwa ta funkcjonowała jako prośba o ochronę od różnych kataklizmów, jak na przykład wojny czy też klęsk naturalnych. Dzisiaj nabiera ona dla nas szczególnego znaczenia w kontekście epidemii koronawirusa (COVID-19). Zwraca uwagę, że prośba dotyczy nie tylko ochrony od kataklizmu, ale również ochrony przed możliwymi skutkami kataklizmu, które modlitwa nazywa „grzechem” i „zamętem”. Chrześcijanie od początku rozumieli, że każde nieszczęście samo w sobie, choć rodzi bolesne konsekwencje, to jednak nie jest największą tragedią człowieka. O wiele większą tragedią jest grzech lub poddanie się „zamętowi”, zawsze możliwemu w czasach trudnych. Także dzisiaj w obliczu epidemii nie jest trudno o „zamęt” w sercach i umysłach ludzi. Warto w tym okresie trwającej epidemii mocniej zaangażować swoje serce w tę modlitwę wypowiadaną podczas Mszy świętej po Ojcze nasz.