Ogłoszenia duszpasterskie 25.10.2020

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

25 października 2020 roku

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy rocznicę poświęcenia naszego kościoła, które odbyło się 18 lat temu w ostatnią niedzielę października 2002 roku.

2. W związku z nowymi ograniczeniami wprowadzonymi dnia 23 października przez rząd, pani Joanna Jurkiewicz odwołała swój planowany na dzisiaj przyjazd do naszej Parafii oraz zapowiadane dzielenie się świadectwem osobistych spotkań z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

3. Za tydzień w niedzielę 1 listopada będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w naszym kościele będą sprawowane według porządku niedzielnego. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi w dniu 23 października br. przez stronę rządową obostrzeniami, Kuria Diecezjalna informuje o decyzjach podjętych przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa dotyczących organizacji Uroczystości Wszystkich Świętych w Diecezji Włocławskiej:

  • Na cmentarzach odwołane zostają Msze święte polowe, nabożeństwa i procesje.
  • Ofiary składane na tacę w dzień Wszystkich Świętych tradycyjnie przeznaczone są na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
  • Zachęca się wiernych, aby nawiedzenie grobów swoich bliskich rozłożyli na czas pierwszych ośmiu dni listopada; księży natomiast, by organizowali nabożeństwa za zmarłych i zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu oktawy uroczystości Wszystkich Świętych.
  • Z ustanowienia Ojca Świętego Franciszka w tym roku można będzie zyskać odpust w intencji zmarłych przez cały miesiąc listopad, a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych.
  • Ponieważ dalsze decyzje w sprawie cmentarzy, co do ograniczeń i zasad zostały zapowiedziane na rozpoczynający się tydzień, prosimy o śledzenie aktualnych komunikatów wydawanych przez stronę rządową.

4. Apel o modlitwę o powrót do zdrowia Księdza Biskupa Wiesław Meringa (23.10.2020)

Bracia Kapłani! Czcigodne Siostry Zakonne! Drodzy Diecezjanie!

Zwracam się z prośbą do wszystkich Diecezjan, o modlitwę w intencji o powrót do zdrowia Księdza Biskupa Wiesława Meringa. 19 października wieczorem u Księdza Biskupa stwierdzono obecność koronawirusa. Ksiądz Biskup pozostaje w izolacji domowej, jest osłabiony, ale jego stan stopniowo się poprawia.

Ufamy, że nasza modlitwa przyczyni się do szybkiego powrotu Pasterza Diecezji do pełni sił.

Ksiądz Biskup Wiesław Mering wyraża wdzięczność za wszelkie znaki życzliwości względem swojej osoby i również ze swej strony zapewnia o modlitewnej pamięci o diecezji. Zachęca jednocześnie do ufnej modlitwy w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

+Stanisław Gębicki

Biskup Senior, Wikariusz Generalny