Ogłoszenia duszpasterskie 20.06.2021

12 NIEDZIELA ZWYKŁA „B”

20 czerwca 2021 roku

1. Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski z dniem dzisiejszym znosi dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. A oto treść Dekretu:

„W nawiązaniu do decyzji podjętej przez Konferencję Episkopatu Polski podczas zebrania plenarnego w dniu 11 czerwca 2021 roku, a także w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną i w konsekwencji zniesieniem przez władze państwowe znacznej części obostrzeń dotyczących limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, z dniem 20 czerwca 2021 roku znoszę dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną dekretem z dnia 12 listopada 2020 roku. Informację o odwołaniu dyspensy należy podać wiernym do publicznej wiadomości. Wszystkich ogarniam modlitwą i z serca błogosławię.

+ Krzysztof Wętkowski, Biskup Włocławski”

2. Msza święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego odbędzie się w piątek 25 czerwca o godzinie 8:00. Przed Mszą świętą będzie można przystąpić do spowiedzi świętej.

3. W najbliższą sobotę 26 czerwca młodzież naszej Parafii, a zwłaszcza uczniowie klas ósmych, przystąpią do bierzmowania podczas Mszy świętej o godzinie 11:30. Bierzmowania udzieli Biskup Wiesław Mering.

4. Spowiedź kandydatów do bierzmowania odbędzie się w przeddzień uroczystości, czyli w piątek 25 czerwca o godzinie 19:00.