Ogłoszenia duszpasterskie 17.10.2021

29 NIEDZIELA ZWYKŁA „B”

17 października 2021 roku

1. W dniach 9-10 października w Rzymie, a w dzisiejszą niedzielę we wszystkich diecezjach świata, rozpoczyna się zwołane przez papieża Franciszka XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Synod ten ma charakter wyjątkowy. Po raz pierwszy obejmie trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie od października 2021 roku do października 2023 roku. Zasadniczym celem jest głębsze wprowadzenie w życie Kościoła zasady synodalności, wychodząc z założenia, że cały Lud Boży ma „sensus fidei” („zmysł wiary”), w związku z czym musi być on najpierw wysłuchany. Dzisiaj o godzinie 10:00 w katedrze Eucharystię w intencji o dary Ducha Świętego na czas rozpoczynającego się Synodu, nie tylko dla biskupów, ale dla całej rodziny Kościoła, sprawuje Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski. Zaproszeni są szczególnie przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich naszej diecezji.

2. Apostolat Maryjny spotyka się jutro w poniedziałek 18 października o godzinie 16:00 w Domu Parafialnym na comiesięcznej formacji.

3. Spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się w sobotę 23 października o godzinie 16:00 w kościele.

4. W październiku, miesiącu modlitwy różańcowej, zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:

  • dorosłych: codziennie o godzinie 17:30;
  • dzieci i młodzież: w środę i piątek o godzinie 16:45.

5. Przyjmujemy na modlitwę za zmarłych, czyli tzw. wypominki, na następny rok wypominkowy, rozpoczynający się od Uroczystości Wszystkich Świętych oraz na wypominki jednorazowe na różańcu za zmarłych, odmawianym od 2 do 8 listopada.

6. W ubiegłym tygodniu przeprowadziliśmy prace remontowe na wieży kościoła, polegające na uzupełnieniu ubytków, powstałych na skutek odpadania tynku po wewnętrznej stronie wieży.

7. Na prośbę Parafian przypominamy, iż w naszym kościele osoby, które pragną przyjąć Komunię świętą na rękę podchodzą w procesji nawą środkową od strony tabernakulum. Osoby przyjmujące Komunię świętą do ust prosimy, by podchodziły do Komunii świętej w pozostałych rzędach.