Ogłoszenia duszpasterskie 24.10.2021

30 NIEDZIELA ZWYKŁA „B” – NIEDZIELA MISYJNA

24 października 2021 roku

1. W przedostatnią niedzielę października, a więc dzisiaj, obchodzimy co roku Światowy Dzień Misyjny, w tym roku pod hasłem: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną, to dzień solidarności misyjnej w całym Kościele powszechnym. Angażuje wszystkich katolików do współpracy w dziele przekazywania Ewangelii wszystkim narodom. To wyraz troski katolików o wszystkich ludzi na świecie, którzy nie mieli szansy doświadczyć miłości Boga. Rozpoczyna on Tydzień Misyjny, podczas którego modlimy się w intencji misji i misjonarzy. Tydzień misyjny przypomina każdemu o tym, że Bóg obdarza każdego człowieka misją. Jesteśmy posłańcami Pana, który obdarza nas specjalnymi zadaniami. Święto odbywa się we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie. W Niedzielę Misyjną odbywa się w zbiórka na misje.

2. W tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:

  • dorosłych: codziennie o godzinie 17:30;
  • dzieci i młodzież: w środę i piątek o godzinie 16:45.

3. Za tydzień przypadnie ostatnia niedziela października. Pamiętajmy zatem o przesunięciu czasu o godzinę wstecz.

4. Przyjmujemy na modlitwę za zmarłych, czyli tzw. wypominki, na następny rok wypominkowy, rozpoczynający się od Uroczystości Wszystkich Świętych oraz na wypominki jednorazowe na różańcu za zmarłych, odmawianym od 2 do 8 listopada.

5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, w związku z trwającą epidemią COVID-19 oraz zwiększającą się liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zobowiązuje nas do przypomnienia konieczności przestrzegania wzmożonego reżimu sanitarnego w trakcie sprawowania czynności i obrzędów religijnych. Przypomina, iż obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w trakcie sprawowania kultu religijnego w kościołach, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny. W obiektach kultu religijnego może znajdować się przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m nie więcej uczestników niż 75% obłożenia budynku. Z wcześniej ogłaszanych zasad wiemy, że do limitów ilości osób nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19.