Ogłoszenia duszpasterskie 16.01.2022

2 NIEDZIELA ZWYKŁA

16 stycznia 2021 roku

1. Wczoraj w sobotę 15 stycznia zakończyliśmy wizytę duszpasterską, która odbywała się już drugi rok z rzędu w formie zastępczej, czyli spotkań na Mszach świętych o błogosławieństwo Boże kolejno dla naszych Parafian mieszkających w poszczególnych blokach i domach. Wzięło w nich udział około 2700 osób. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy pragnęli powierzyć siebie i swoich bliskich Panu Bogu w Eucharystii i prosić o Jego opiekę i dary. Dziękujemy również 72 rodzinom i osobom, które zaprosiły nas na kolędę do swoich domów: za wspólną modlitwę przy okazji poświęcenia domu lub mieszkania, spotkania, rozmowy i miłą atmosferę. Serdeczne „Bóg zapłać!” składamy także wszystkim, którzy w tych dniach złożyli ofiary w kościele, w domu lub wpłacili je na konto parafialne, wspierając Parafię w trudnych czasach. Ofiary kolędowe złożyło 17,5% naszych Parafian (885 rodzin lub osób indywidualnych). Ofiary z adnotacją o adresie wpisaliśmy do kartotek.    

2. Comiesięczne spotkanie Apostolatu Maryjnego odbędzie się jutro w poniedziałek 17 stycznia o godzinie 16:00.

3. Od wtorku, jak corocznie w dniach od 18-go do 25-go stycznia, obchodzimy Tydzień Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijaństwa. W tych dniach modlimy się, aby wszyscy uczniowie Chrystusa stali się znowu jednym Kościołem.