Ogłoszenia duszpasterskie 20.02.2022

7 NIEDZIELA ZWYKŁA

20 lutego 2022 roku

1. Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku organizuje w środę 23 lutego o godzinie 16:00 wykład otwarty pod tytułem: „Aktualność chrześcijaństwa wobec ideologii w nauczaniu bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Wykład poprowadzi ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miejscem wykładu będzie Aula bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wyższym Seminarium Duchownym.

2. Spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się  w sobotę 26 lutego o godzinie 16:00.