Ogłoszenia duszpasterskie 6.11.2022

32 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”

6 listopada 2022 roku

1. Dzisiejsza niedziela jako pierwsza niedziela miesiąca, wpisuje się w rozpoczętą w sierpniu diecezjalną Nowennę, mającą na celu przygotowanie nas do Nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w Diecezji Włocławskiej, które rozpocznie się 22 kwietnia 2023 r., a jednocześnie do uroczystych obchodów Jubileuszu 900-lecia istnienia Diecezji Włocławskiej.  

2. W oktawie Wszystkich Świętych, czyli od 1 do 8 listopada każdego dnia można uzyskać odpust zupełny, który ofiarować można tylko za zmarłych. Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii świętej, pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych oraz brak przywiązania do grzechu.

3. Za naszych bliskich zmarłych modlimy na różańcu z wypominkami o godzinie 17:00 do 8 listopada włącznie, a więc jeszcze do wtorku. 

4. W najbliższy piątek 11 listopada obchodzimy 104. rocznicę odrodzenia niepodległego państwa polskiego w 1918 roku, które dokonało się po 123 latach niewoli. Będziemy modlić się o wiarę i zachowanie najpiękniejszych tradycji w narodzie polskim. Pragniemy też gorąco prosić, aby Bóg strzegł naszej Ojczyzny. Będziemy także polecać Polskę i Polaków Matce Bożej Królowej Polski, której wstawiennictwo wielokrotnie w historii ratowało naszą Ojczyznę. Msze święte 11 listopada zostaną u nas odprawione o godzinie 7:00; 10:00 i 18:00. Szczególnie na Mszy świętej o godzinie 10:00 będziemy modlić się w intencji Ojczyzny.

5. Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski wydał Dekret, w którym – mając na uwadze świąteczny charakter dnia Święta Niepodległości – wiernym przebywającym na terenie diecezji włocławskiej w dniu 11 listopada 2022 r. udziela dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku.