Ogłoszenia duszpasterskie 14.05.2023

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA „A”

14 maja 2023 roku

1. W maju codziennie przez cały miesiąc o godzinie 17:30 odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. Śpiewamy Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny oraz słuchamy rozważań.   

2. W przyszłą niedzielę 21 maja na Mszy świętej o godzinie 11:30 odbędzie się uroczystość Pierwszej Komunii świętej, do której przystąpią dzieci klas trzecich. Na ostatnie dwie próby przed uroczystością zapraszamy dzieci oraz ich rodziców w tym tygodniu w środę i w czwartek (17 i 18 maja) o godzinie 18:45, natomiast na Nabożeństwo pokutne oraz pierwszą spowiedź dzieci – w piątek (19 maja) o godzinie 18:45.

3. Komunia święta rocznicowa dzieci klas czwartych odbędzie się za dwa tygodnie w niedzielę 28 maja na Mszy świętej o godzinie 13:00.

4. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Chrońmy dzieci” na rzecz ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe, zwraca się z prośbą o poparcie tejże inicjatywy. Ustawa ma wzmocnić rolę rodziców w kontroli organizacji działających na terenie szkoły, między innymi stowarzyszeń i innych organizacji promujących zagadnienia związane z seksualizacją dzieci. Ustawa ma umożliwić rodzicom skuteczne sprzeciwianie się niepożądanym treściom kierowanym do dzieci. Obecnie rodzice mają ku temu bardzo ograniczone możliwości. Chętni do poparcia projektu ustawy mogą to uczynić przy znajdującym się przy prezbiterium stoliku, na którym znajdują się listy oraz treść projektu ustawy. Na liście należy wpisać imię i nazwisko, adres i pesel.    

5. Teologiczne Towarzystwo Naukowe organizuje debatę na temat: „Pandemia Covid-19 – wiara, Kościół, teologia” w środę 24 maja b.r. o godzinie 16:00 w Auli bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Spotkanie będzie dotyczyć stanu moralnego społeczeństwa polskiego po pandemii Covid-19”, a prowadzi je ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.      

6. Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski przekazuje obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Na odwrocie znajduje się modlitwa w intencji naszej diecezji. Chętnych do jej odmawiania prosimy o wzięcie obrazka ze stolika znajdującego się przy przezbiterium.