Ogłoszenia duszpasterskie 30.06.2024

13 NIEDZIELA ZWYKŁA „B”

30 czerwca 2024 roku

1. Z dniem 1 lipca odchodzi z naszej Parafii ks. Damian Pluskota, którego Biskup Włocławski kieruje na wikariat do Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Koninie. Księdzu Damianowi dziękujemy za prawie ośmioletnią pracę w naszej Parafii, za prowadzenie wspólnoty ministranckiej, młodzieżowej „Fos Zoe”, Grupy Dorosłych „Emmanuel”, okresowo też Apostolatu Maryjnego i Kręgu Rodzin. Nade wszystko zaś dziękujemy za prawdziwie kapłańską postawę, obowiązkowość i rzetelność w wypełnianiu kapłańskich obowiązków, kulturę i wrażliwość, za to, że zawsze zaangażowanie na rzecz Kościoła i Parafii było ważniejsze dla księdza Damiana niż jego prywatne sprawy. Na nowe obowiązki w Koninie wypraszamy obfitego Bożego błogosławieństwa.

2. Od jutra Biskup Włocławski kieruje do naszej Parafii dwóch księży wikariuszy: ks. Jana Tomczyka, który ostatnio pełnił posługę duszpasterską w Lipnie oraz ks. Damiana Sochackiego, który ostatnio był wikariuszem w Sieradzu.    

3. W Diecezji Włocławskiej trwa ciągła adoracja Najświętszego Sakramentu, polegająca na tym, iż każdego dnia inna parafia prowadzi adorację. Nasza Parafia ma w tym roku wyznaczony taki dzień na piątek 5 lipca. W związku z tym od porannej Mszy świętej do godziny 20:00 odbędzie się wystawienie Najświętszego Sakramentu z wyjątkiem godzin, w których sprawowane są Msze święte. Zapraszamy więc na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu w najbliższy piątek.

4. Dzień całodziennej Adoracji Eucharystycznej jest jednocześnie Pierwszym Piątkiem Miesiąca. Program Pierwszego Piątku Miesiąca 5 lipca jest następujący:

  • Po Mszy świętej porannej odmówienie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.
  • 7:30 – 16:20: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
  • 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
  • od 15:30  – Spowiedź dzieci i młodzieży
  • 16:30 – Msza święta z udziałem dzieci i młodzieży
  • 17:10 – 17:50: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
  • 18:00 – Msza święta
  • Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja Eucharystyczna do godziny 20:00.

5. W sobotę 6 lipca przypada Pierwsza Sobota Miesiąca. Jak zwykle po Mszy świętej o godzinie 7:00 nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówienie Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny, a po Mszy świętej spotkanie członków Żywego Różańca w kościele z odmówieniem jednej części modlitwy różańcowej.

6. Przez dwa ostatnie tygodnie trwały prace przy odnowieniu elewacji frontowej kościoła. Pozostały jeszcze do odnowienia i malowania cztery ściany z witrażami oraz kilka tylnych mniejszych ścian, które zostaną poddane renowacji w późniejszym terminie.

7. Serdeczne „Bóg zapłać!” składamy wszystkim, którzy w ubiegłym tygodniu złożyli ofiary na malowanie wieży kościoła.