Ogłoszenia duszpasterskie 5.11.2017

31 NIEDZIELA ZWYKŁA

5 listopada 2017 roku

 

  1. W oktawie Wszystkich Świętych, czyli jeszcze do środy 8 listopada, można uzyskać odpust zupełny, który ofiarować można tylko za zmarłych. Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii świętej, pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych oraz brak przywiązania do grzechu.

 

  1. Do środy włącznie o godzinie 17:00 w naszym kościele odmawiamy różaniec z wypominkami w intencji naszych zmarłych.

 

  1. Na wypominki całoroczne i jednorazowe przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.

 

  1. W sobotę 11 listopada obchodzimy 99. rocznicę odrodzenia niepodległego państwa polskiego w 1918 roku, które dokonało się po 123 latach niewoli. Tego dnia będziemy modlić się o wiarę i zachowanie najpiękniejszych tradycji w narodzie polskim. Prośmy też gorąco, aby Bóg strzegł naszej Ojczyzny. Polecajmy Polskę i Polaków Matce Bożej Królowej Polski, której wstawiennictwo wielokrotnie w historii ratowało naszą Ojczyznę. Msze święte w naszym kościele w dniu 11 listopada zostaną odprawione o godzinie 7:00; 10:00 i 18:00. O godzinie 10:00 będziemy modlić się w intencji Ojczyzny.

 

  1. W przyszłą niedzielę 12 listopada będziemy gościli w naszej Parafii p. Patrycję Hurlak, aktorkę znaną m.in. z seriali „Klan” i „Blondynka” oraz prowadzącą nowy program w TVP 2 „Ukryte skarby”. Patrycja przez ponad 20 lat związana była z czarną magią. Historię swojego nawrócenia opisała w książce „Nawrócona wiedźma”. Kolejna jej książka p.t. „Zakochani są wśród nas” jest zbiorem historii o prawdziwej, spełnionej i radosnej miłości, o ludziach „z krwi i kości”, którzy zwyciężyli Miłością, która naprawdę istnieje. Obie książki będzie można kupić za tydzień po Mszy świętej. Podczas każdej Mszy świętej w przyszłą niedzielę będziemy mogli wysłuchać świadectwa Patrycji Hurlak o swoim nawróceniu.

 

  1. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski w drugą niedzielę listopada przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Z uwagi na to jednak, że za tydzień będziemy gościli Patrycję Hurlak, dlatego dzisiaj po każdej Mszy świętej są zbierane ofiary do puszek na rzecz Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, które pomaga kościołom misyjnym i niezamożnym w różnych krajach. Za każdą ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

 

  1. Spotkanie Apostolatu Maryjnego odbędzie się w czwartek 9 listopada o godzinie 16:00.

 

  1. Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ograniczenia handlu w niedziele:

 

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski – biorąc również pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego i chrześcijan z innych Kościołów – wyrażamy nasz niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy. Milczenie z naszej strony w tej kwestii byłoby zaniedbaniem naszego pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego.

Trudno pominąć fakt, iż to właśnie „Solidarność” – jako Związek programowo ukierunkowany na ochronę praw pracowniczych – realizując własną uchwałę programową i zapis o dążeniu do wprowadzenia zasady 5-dniowego tygodnia dla wszystkich pracujących, ma szczególne prawo i obowiązek upominania się o wolne niedziele. Wolna niedziela zawiera się w etosie „Solidarności”, z którego nie wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy się na nią programowo powoływali i powołują.

W okresie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości – otwarcie odnosząc się do dziedzictwa „Solidarności” – nie można pominąć niedzieli jako budulca duchowej wspólnoty narodu. Ten społeczny wymiar „uwolnienia” niedzieli zawiera w sobie jedną z podstawowych prawd o naturze człowieka, który współistnieje z innymi, tworząc z nimi wspólnotę, społeczność, naród. Chodzi również o uwolnienie człowieka, gdyż osoba, której odbiera się wolną niedzielę jest kimś wykorzystywanym. Rzecz nie dotyczy jedynie osób pracujących w handlu – choć to ich los najbardziej leży nam na sercu. Wykorzystywani są również i ci, którym – oferując spędzanie jedynego wolnego dnia w handlowej galerii – zacieśnia się tym samym obszar budowania relacji z innymi do samej tylko konsumpcji, do zdobywania nowych towarów, mających rzekomo nieustannie poprawiać standard życia, co ostatecznie jest formą materializmu praktycznego.

Apelujemy więc do tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym państwie, aby mieli na względzie przede wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagrożone – podobnie jak w innych państwach Europy – laicyzacją. Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak ważnej społecznie kwestii. Nie wolno – nawet wobec lobbingu środowisk, dla których zysk stanowi większą wartość niż człowiek, czy naród. Konkretnym wyrazem miłości do człowieka jest umacnianie sprawiedliwości – napisał św. Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus. Niedzielny odpoczynek jest jednym z nierozłącznych elementów sprawiedliwego traktowania wszystkich i nie może być luksusem dla wybranych. Niech zatem nie ginie sprawiedliwość i solidarność pośród nas, przygotowujących się do świętowania setnej rocznicy niepodległej Polski. Niech integralnym elementem tego święta całego narodu stanie się prawne i definitywne zabezpieczenie wolnej od pracy niedzieli, jako spoiwa umacniającego narodową wspólnotę.

 

+Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

+Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

 

+Artur Miziński

Biskup Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, dnia 31 października 2017 roku