Niedziela i Uroczystości – godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00

Dni powszednie – godz. 7.00, 18.00