Po Wniebowstąpieniu Jezusa Apostołowie wrócili z Góry Oliwnej do Jerozolimy. Przez kilka dni trwali na modlitwie w Wieczerniku razem z Maryją, innymi niewiastami i braćmi. Czekali na zstąpienie obiecanego przez Mistrza Pocieszyciela.

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,1-4).

Tak autor Dziejów Apostolskich, św. Łukasz, opisuje pierwsze bierzmowanie w historii Kościoła. Apostołowie przeżyli coś wyjątkowego. Zostali porwani i umocnieni przez Ducha Świętego. Przestali się bać. Zaczęli odważnie głosić Ewangelię o Zbawicielu „pobożnym Żydom ze wszystkich narodów pod słońcem”, którzy przebywali w Jerozolimie.

Na większość członków Kościoła XXI wieku także zstąpił Duch Święty. Jednak dzień, w którym się to stało, był najczęściej całkiem zwyczajny. Nie było gwałtownego wichru ani ognistych języków. Nikt nie zaczął mówić obcymi językami. Biskup włożył na głowę ręce i namaścił czoło krzyżmem, mówiąc: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Każdy wrócił z kościoła zmęczony po długiej uroczystości i tylko nieliczni poczuli, że w ich życiu, jako chrześcijan, wydarzyło się coś wielkiego…

Bierzmowanie jest tradycyjnie drugim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, pomnaża dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem (por. KKK nr 1303). Bierzmowanie razem ze chrztem tworzy podwójny sakrament (por. KKK nr 1290). Chrzest prowadzi do bierzmowania i domaga się go, bierzmowanie z kolei wymaga uprzedniego chrztu i rozwija zapoczątkowane przez niego nowe życie. O związku bierzmowania z chrztem świadczy także wyznanie wiary chrzcielnej składane przez kandydatów oraz to, że świadkami bierzmowania są zwykle rodzice chrzestni bierzmowanych (por. KPK kan. 893 §1, §2).

Sakrament bierzmowania wyciska także na duszy niezatarte znamię czyli charakter, który jest znakiem naznaczenia chrześcijanina przez Chrystusa pieczęcią Ducha Świętego, dając mu moc do dawania o Nim świadectwa (por. KKK nr 1304). Charakter sakramentalny bierzmowania udoskonala również kapłaństwo wspólne wiernych, którego uczestnikami stali się już przez chrzest. Posługa biskupa, który jest gwarantem i sługą jedności swego Kościoła oraz jego powszechności i apostolskości (por. KKK nr 1292), przy udzielaniu bierzmowania wyraża związek tego sakramentu z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, aby przekazywali Go wiernym przez modlitwę i włożenie rąk.

 

BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY

 

Bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym odbywa się aktualnie w trzeciej klasie gimnazjum (jeszcze w roku 2018 i 2019, czyli do momentu zaniknięcia gimnazjum) i poprzedzone jest trzyletnim przygotowaniem w parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania. Kandydat przez trzy lata uczestniczy w spotkaniach w grupach, w Mszach świętych z homilią i konferencjach, które są zapowiadane z wyprzedzeniem w czasie niedzielnych ogłoszeń parafialnych. Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest uczestnictwo w wyżej wymienionych spotkaniach, katechezie szkolnej, niedzielnej Mszy świętej, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, regularne przystępowanie do spowiedzi świętej, udział w nabożeństwach (różaniec i Droga krzyżowa), modlitwa osobista oraz zaliczenie egzaminu końcowego. Bierzmowanie odbywa się wiosną, zwykle w kwietniu, maju lub czerwcu.

 

Wraz z początkiem września co roku ogłaszamy rozpoczęcie przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania dla nowej grupy. Podstawowym warunkiem zapisu jest uczestnictwo w katechezie szkolnej. Według zarządzenia Biskupa Włocławskiego przygotowanie do bierzmowania trwa przez trzy lata, czyli obecnie (w związku z reformą szkolną rozpoczętą w 2017 roku) począwszy od klasy szóstej. Wszyscy, którzy pragną przyjąć sakrament dojrzałości chrześcijańskiej powinni się zgłosić na początku klasy szóstej w swojej parafii. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 zgłaszają się u swoich katechetów w szkole, natomiast wszyscy nasi parafianie uczęszczający do innych szkół podstawowych, zgłaszają się w naszej Parafii do księdza proboszcza lub kapłanów odpowiedzialnych za przygotowanie do bierzmowania. Młodzież rozpoczynająca przygotowanie w klasie szóstej przystąpi do bierzmowania w klasie ósmej.

 

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH

 

Dorośli mogą przyjąć sakrament bierzmowania po okresie przygotowania. Zainteresowanych prosimy o kontakt z księżmi posługującymi w naszej Parafii.