W połowie września 2013 roku zaproponowaliśmy w naszej Parafii spotkania modlitewne, które miałyby na celu wspólną modlitwę w gronie osób chętnych, aby prosić Boga o Jego miłosierdzie dla naszej Parafii, Kościoła, naszego miasta i całego świata, a także dziękować Panu Bogu i uwielbiać Go, wynagradzając za zniewagi, których nasz Pan i Jego Kościół doznaje we współczesnym świecie. Zaprosiliśmy członków grup formacyjnych, ale również wszystkich chętnych, którzy chcieliby włączyć się we wspólną modlitwę. Pierwsze spotkanie odbyło się w czwartek 26 września 2013 roku o godzinie 19:00 w Salce św. Antoniego w Domu Parafialnym. Przyszło wtedy 28 osób i było trochę ciasno, więc następne spotkania odbywały się już w Sali św. Józefa. Od października 2013 roku do czerwca 2014 roku odbyły się po dwa spotkania w miesiącu, mniej więcej co drugi czwartek. W spotkaniach uczestniczyło 20-27 osób. Każde z nich trwało około godziny, nieraz trochę dłużej.

Oprócz spontanicznej modlitwy prośby, dziękczynienia i uwielbienia, śpiewaliśmy pieśni, a także dzieliliśmy się słowem Bożym. Po przeczytaniu fragmentu słowa Bożego dzieliliśmy się tym, jak je odczytujemy w naszym życiu. Na niektórych spotkaniach modliliśmy się śpiewając lub recytując Nieszpory.

W grupie panowała otwarta, szczera atmosfera. Większość uczestników modlitw to osoby, które do tej pory nie brały udziału w istniejących już przy parafii grupach. Grupę nazwaliśmy „Emmanuel”, tzn. Bóg z nami. Przyjęliśmy postawę otwartą: każdy mógł przyjść i pomodlić się z nami.

Od początku września 2014 roku wspólnota spotykała się co tydzień, we wtorki o godzinie 19:00. Po wakacjach grupa liczyła około 20 osób. Począwszy od wtorku 30 września zamiast spotkań modlitewnych przeżywaliśmy wraz z chętnymi z naszej Parafii Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO), prowadzone w naszym kościele przez ks. Krzysztofa Antczaka. Spotkania trwały od półtorej do dwóch godzin, czasami trochę dłużej. Na pierwszym spotkaniu rekolekcyjnym było około 120 osób, następnie 110, a w dalszych spotkaniach przeciętnie 85 osób. Rekolekcje zakończyły się we wtorek 2 grudnia. Po zakończeniu REO kontynuowaliśmy wtorkowe spotkania modlitewne Wspólnoty „Emmanuel” o godzinie 19:00. Po REO na spotkania przychodziła większa ilość chętnych: 31-33 osoby. Od września 2015 prowadzenie Wspólnoty przekazałem ks. Markowi Michalskiemu, który prowadził ją według formacji właściwej dla Odnowy w Duchu Świętym do sierpnia 2016 roku.

Od września 2016 roku spotkania prowadzi ks. Damian Pluskota. Grupa jest otwarta i serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach, które nadal odbywają się we wtorki po Mszy świętej wieczorowej, czyli około 18:45 w Sali św. Józefa w Domu Parafialnym. Co około miesiąc w ramach spotkań grupa przeżywa Adorację Chrystusa Eucharystycznego w kościele.

ks. Lesław Politowski