Proboszcz:

ks. Lesław Politowski - tel. 518 014 624

Wikariusze:

ks. Damian Pluskota - tel. 518 014 627
ks. Jakub Wiśniewski - tel. 518 014 625