Ogłoszenia duszpasterskie 3.05.2018

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI

 

 

 

  1. W dzisiejszą Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski 3 maja Msze święte w naszym kościele są sprawowane według planu niedzielnego.

 

  1. Mając na uwadze świąteczny charakter dni weekendu majowego przeżywanego w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, często spędzanego w gronie rodzinnym czy przyjaciół, wiernym przebywającym na terenie diecezji włocławskiej w dniu 4 maja 2018 roku biskup włocławski Wiesław Mering udziela dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (kan. 1251 KPK) i zachowania pokutnego charakteru piątku (kan. 1250 KPK). W zamian wiernych zachęca się do podjęcia innej formy pokuty, zwłaszcza praktykowania uczynków miłości i pobożności. Tak więc w jutrzejszy piątek 4 maja możemy skorzystać z dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku na podstawie dyspensy udzielonej przez Biskupa Włocławskiego.