Ogłoszenia duszpasterskie 22.11.2020

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

22 listopada 2020 roku

1. Dzisiaj obchodzimy ostatnią niedzielę w roku kościelnym – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Za tydzień rozpoczyna się już Adwent.

2. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” zwrócił się do nas z prośbą o umożliwienie zebrania podpisów popierających projekt ustawy, która ma na celu wypowiedzenie przez Polskę przyjętej kilka lat temu genderowej konwencji stambulskiej i tym samym dołączenie do państw, które odrzucają ten szkodliwy dla rodziny dokument, czyli do m.in. Węgier, Słowacji, Czech, Litwy, Łotwy i Bułgarii. Konwencja zawiera szereg ideologicznych zapisów podważających fundamenty ładu społecznego, a przede wszystkim rodzinę. Upatruje też źródeł przemocy wobec kobiet w religii, tradycji oraz tzw. stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn. Inicjatywa Obywatelska „Tak dla rodziny, nie dla gender” zakłada nie tylko wypowiedzenie tego szkodliwego dokumentu, lecz również podjęcie prac nad międzynarodową Konwencją o prawach rodziny – dokumentem, który zagwarantuje kompleksową ochronę praw rodziny i wszystkich jej członków. Wszystkich chętnych do poparcia projektu ustawy informujemy, że można to zrobić na stoliku przy zakrystii. Potrzebne jest wpisanie numeru PESEL. Podpisy są zbierane do dzisiejszej niedzieli włącznie.        

3. Poświęcone opłatki na stół wigilijny można nabyć w zakrystii po Mszy świętej lub w kancelarii parafialnej.

4. Po Mszy świętej można też nabyć świece na stół wigilijny, rozprowadzane przez “Caritas”. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na pomoc dzieciom, zwłaszcza z rodzin ubogich. Cena jednej dużej świecy – 15 zł; małej – 5 zł.

5. We wtorek 17 listopada w wieku 49 lat zmarł proboszcz parafii Ochle ks. Sławomir Walczak, który w latach 1999-2005 był wikariuszem naszej Parafii. W kapłaństwie przeżył 24 lata. W pogrzebie, który odbył się w Lubrańcu we wczorajszą sobotę 21 listopada, uczestniczyły też osoby z naszej wspólnoty parafialnej. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…