Ogłoszenia duszpasterskie 25.02.2024

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B”

25 lutego 2024 roku

1. Gorzkie żale celebrujemy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 17:30. Zapraszamy serdecznie na to staropolskie, piękne nabożeństwo, rozważające Mękę Chrystusa. Za udział w Gorzkich żalach można we wszystkich kościołach uzyskać raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. W piątki Wielkiego Postu o godzinie 17:30 zapraszamy serdecznie do naszego kościoła na Drogę krzyżową.

3. W dzisiejszą niedzielę odbywa się ogólnopolska akcja pomocy polskim misjonarzom. Po każdej Mszy świętej jest okazja, aby wesprzeć Kościół misyjny, składając ofiary do puszek. Za każdą ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

4. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota Miesiąca. Program Pierwszego Piątku Miesiąca 1 marca jest następujący:

 • Po Mszy świętej porannej odmówienie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.
 • 15:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja do godziny 16:20
 • od 15:30  – Spowiedź dzieci i młodzieży
 • 16:30 – Msza święta z udziałem dzieci i młodzieży
 • 17:30 – Droga krzyżowa
 • 18:00 – Msza święta
 • 18:45 – Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja Eucharystyczna do godziny 20:00.

Kancelaria parafialna w Pierwszy Piątek Miesiąca jest nieczynna.

5. W Pierwszą Sobotę Miesiąca 2 marca po Mszy świętej porannej odbędą się comiesięczne modlitwy i spotkanie członków Żywego Różańca.

6. Już w przyszłą niedzielę 3 marca rozpoczną się w naszej Parafii Misje, które będą przygotowaniem do Nawiedzenia Matki Bożej w Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w dniach 6 i 7 marca. Nawiedzenie rozpocznie się w środę 6 marca od Nabożeństwa oczekiwania i powitania o godzinie 17:15 oraz Mszy świętej powitania o godzinie 18:00, a zakończy w czwartek 7 marca Mszą świętą na zakończenie Nawiedzenia oraz Nabożeństwem pożegnania o godzinie 17:00. Szczegółowy program Misji i Nawiedzenia otrzymała każda rodzina naszej Parafii podczas wizyty duszpasterskiej czyli kolędy. Gdyby ktoś jednak potrzebował dodatkowy program dla siebie lub osób spoza naszej Parafii, które zechcą uczestniczyć w Misjach i Nawiedzeniu w naszym kościele, to Program Misji znajduje się na stolikach pod chórem. Prosimy o modlitwę o obfite łaski Boże dla naszej wspólnoty na czas Misji i Nawiedzenia.

7. Program Misji Nawiedzenia Matki Bożej w Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego:

Niedziela,  3 marca 2024 roku

  7:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

  8:30  – Msza święta z udziałem dorosłych

10:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

11:30  – Msza święta z udziałem dzieci i młodzieży

13:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

17:30  – Gorzkie żale

18:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

Po Mszy świętej  – Apel Jasnogórski

Poniedziałek,  4 marca 2024 roku

Odnowienie Przymierza chrzcielnego (przynosimy świece)

  7:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

10:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

18:00  – Msza święta z udziałem dorosłych.

Po Mszy świętej  – Apel Jasnogórski

Wtorek,  5 marca 2024 roku

Z Maryją przy Krzyżu Chrystusa (przynosimy krzyże)

  7:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

10:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

11:30  – Spotkanie rekolekcyjne z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 20

18:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

Po Mszy świętej  – Apel Jasnogórski

Środa,  6 marca 2024 roku

Dzień Nawiedzenia

11:30  – Spotkanie rekolekcyjne z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 20

17:15  – Nabożeństwo oczekiwania i powitanie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

18:00  –  Msza święta na rozpoczęcie Nawiedzenia

19:30  – 21:00   Czuwanie grup parafialnych:

 • 19:30 – 20:00  Młodzież (Fos Zoe, Ministranci, Schola, Oaza)
 • 20:00 – 20:30  Emmanuel, Krąg Biblijny
 • 20:30 – 20:50  Diakonia Muzyczna, Kręgi Rodzin

21:00  – Apel Jasnogórski

22:00  – Msza święta w intencji o dar powołań (koncelebra księży pochodzących z naszej Parafii oraz tych, którzy w tej Parafii posługiwali)

23:00 – 24:00   Czuwanie Parafian w ciszy:

 • 23:00 – 24:00   Gałczyńskiego, Łady, Matejki, Prusa

Czwartek,  7 marca 2024 roku

Dzień Nawiedzenia

00:00 – 6:00   Czuwanie Parafian w ciszy:

 • 0:00 – 1:00    Noakowskiego, Nowcy, Sienkiewicza
 • 1:00 – 2:00    Asnyka, Zbiegniewskiej
 • 2:00 – 3:00    Kaliska, Kruszyńska
 • 3:00 – 4:00    Fredry, Studzienna, Źródlana
 • 4:00 – 5:00    Broniewskiego, Falbanka, Filtrowa
 • 5:00 – 6:00    Dziewińska, Smólska, Wodociągowa

  6:30  – Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie

  7:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

  8:30  – Msza święta z udziałem małżonków z odnowieniem przysięgi małżeńskiej

10:00  – Msza święta z udziałem chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia

11:30  – Spotkanie rekolekcyjne z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 20

12:30  – Różaniec: tajemnice radosne (prowadzi: Apostolat Maryjny)

13:00  – Różaniec: tajemnice światła (prowadzi Apostolat Maryjny)

13:30  – Różaniec: tajemnice bolesne (prowadzi: Żywy Różaniec)

14:00  – Różaniec: tajemnice chwalebne (prowadzi: Żywy Różaniec)

15:00   – Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji zmarłych Parafian i z naszych rodzin

15:30   – Czuwanie w ciszy

16:00   – Msza święta na zakończenie Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

17:00   – Nabożeństwo pożegnania

8. Z dniem 1 marca Biskup Włocławski odwołuje z wikariatu w naszej Parafii ks. Łukasza Dzikiewicza i mianuje go wikariuszem Parafii św. Maksymiliana w Koninie. Księdzu Łukaszowi dziękujemy za posługę w naszej Parafii i życzymy Bożego błogosławieństwa w zadaniach w nowej wspólnocie parafialnej.

9. Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku informuje, że trwają zapisy na rok szkolny 2024/2025 do:

 • Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” we Włocławku, mieszczącego się w budynku szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 2A. Zapisy trwać będą od 11 do 29 marca 2024 r.,
 • klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej. Zapisy trwać będą od 6 do 21 maja 2024 r.

Drzwi otwarte dla zainteresowanych rodziców i dzieci będą miały miejsce w budynku szkoły na ul. Wojska Polskiego 2A:

 • dla szkoły podstawowej – 29 lutego 2024 r. o godz. 16:00,
 • dla przedszkola – 6 marca 2024 r. o godz. 16:00.

Zapisy dzieci do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej odbywają się w godz. od 8:00 do 15:30 w sekretariacie przy ul. Wojska Polskiego 2A. Wnioski rekrutacyjne do przedszkola i klas pierwszych szkoły podstawowej można pobrać
w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.zskdlugosz.pl.

10. Caritas Diecezji Włocławskiej organizuje akcję rozprowadzania baranków wielkanocnych z czekolady w cenie 10 zł. Środki ze sprzedaży mają wspierać dzieła prowadzone przez Caritas.