Ogłoszenia duszpasterskie 3.03.2024

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B”

3 marca 2024 roku

1. Dzisiaj rozpoczynamy w naszej Parafii Misje, które będą przygotowaniem do Nawiedzenia Matki Bożej w Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w dniach 6 i 7 marca, czyli w środę i czwartek. Misje poprowadzi o. Krzysztof Kowalski, paulin. W dniu dzisiejszym zapraszamy na Msze święte według planu niedzielnego oraz na Gorzkie żale o godzinie 17:30. W poniedziałek i wtorek Msze święte z naukami dla dorosłych sprawujemy o godzinie 7:00; 10:00 i 18:00, a po Mszy świętej o godzinie 18:00 –  Apel Jasnogórski. Tematem przewodnim poniedziałku będzie Odnowienie Przymierza chrzcielnego, dlatego przynosimy świece,  natomiast wtorku – Krzyż Chrystusa, dlatego przynosimy krzyże. We wtorek po Mszy świętej o godzinie 10:00 poświęcimy nowy krzyż misyjny, postawiony przy ogrodzeniu od ulicy Kruszyńskiej w ubiegłą środę 28 lutego. Za wykonanie krzyża misyjnego dziękujemy serdecznie panu Andrzejowi Karpińskiemu, naszemu Parafianinowi.

Nawiedzenie Matki Bożej w Jej Obrazie Jasnogórskim rozpocznie się w środę 6 marca od Nabożeństwa oczekiwania i powitania o godzinie 17:15 oraz Mszy świętej powitania o godzinie 18:00, a zakończy w czwartek 7 marca Mszą świętą na zakończenie Nawiedzenia o godzinie 16:00 oraz Nabożeństwem pożegnania. W środę o godzinie 22:00 będziemy sprawowali Pasterkę Maryjną w intencji powołań kapłańskich z udziałem księży pochodzących z naszej Parafii oraz byłych wikariuszy, którzy w naszej Parafii pracowali.    

Rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 odbędą się w środę, czwartek i piątek (6-8 marca) o godzinie 11:30.

Szczegółowy program Misji i Nawiedzenia otrzymała każda rodzina naszej Parafii podczas wizyty duszpasterskiej czyli kolędy. Gdyby ktoś jednak potrzebował dodatkowy program dla siebie lub osób spoza naszej Parafii, które zechcą uczestniczyć w Misjach i Nawiedzeniu w naszym kościele, to Program Misji znajduje się na stolikach pod chórem. Prosimy o modlitwę o obfite łaski Boże dla naszej wspólnoty na czas Misji i Nawiedzenia.

2. Program Misji Nawiedzenia Matki Bożej w Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego:

Niedziela,  3 marca 2024 roku

  7:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

  8:30  – Msza święta z udziałem dorosłych

10:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

11:30  – Msza święta z udziałem dzieci i młodzieży

13:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

17:30  – Gorzkie żale

18:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

Po Mszy świętej  – Apel Jasnogórski

Poniedziałek,  4 marca 2024 roku

Odnowienie Przymierza chrzcielnego (przynosimy świece)

  7:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

10:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

18:00  – Msza święta z udziałem dorosłych.

Po Mszy świętej  – Apel Jasnogórski

Wtorek,  5 marca 2024 roku

Z Maryją przy Krzyżu Chrystusa (przynosimy krzyże)

  7:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

10:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

11:30  – Spotkanie rekolekcyjne z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 20

18:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

Po Mszy świętej  – Apel Jasnogórski

Środa,  6 marca 2024 roku

Dzień Nawiedzenia

11:30  – Spotkanie rekolekcyjne z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 20

17:15  – Nabożeństwo oczekiwania i powitanie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

18:00  –  Msza święta na rozpoczęcie Nawiedzenia

19:30  – 21:00   Czuwanie grup parafialnych:

 • 19:30 – 20:00  Młodzież (Fos Zoe, Ministranci, Schola, Oaza)
 • 20:00 – 20:30  Emmanuel, Krąg Biblijny
 • 20:30 – 20:50  Diakonia Muzyczna, Kręgi Rodzin

21:00  – Apel Jasnogórski

22:00  – Msza święta w intencji o dar powołań (koncelebra księży pochodzących z naszej Parafii oraz tych, którzy w tej Parafii posługiwali)

23:00 – 24:00   Czuwanie Parafian w ciszy:

 • 23:00 – 24:00   Gałczyńskiego, Łady, Matejki, Prusa

Czwartek,  7 marca 2024 roku

Dzień Nawiedzenia

00:00 – 6:00   Czuwanie Parafian w ciszy:

 • 0:00 – 1:00    Noakowskiego, Nowcy, Sienkiewicza
 • 1:00 – 2:00    Asnyka, Zbiegniewskiej
 • 2:00 – 3:00    Kaliska, Kruszyńska
 • 3:00 – 4:00    Fredry, Studzienna, Źródlana
 • 4:00 – 5:00    Broniewskiego, Falbanka, Filtrowa
 • 5:00 – 6:00    Dziewińska, Smólska, Wodociągowa

  6:30  – Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie

  7:00  – Msza święta z udziałem dorosłych

  8:30  – Msza święta z udziałem małżonków z odnowieniem przysięgi małżeńskiej

10:00  – Msza święta z udziałem chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia

11:30  – Spotkanie rekolekcyjne z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 20

12:30  – Różaniec: tajemnice radosne (prowadzi: Apostolat Maryjny)

13:00  – Różaniec: tajemnice światła (prowadzi Apostolat Maryjny)

13:30  – Różaniec: tajemnice bolesne (prowadzi: Żywy Różaniec)

14:00  – Różaniec: tajemnice chwalebne (prowadzi: Żywy Różaniec)

15:00   – Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji zmarłych Parafian i z naszych rodzin

15:30   – Czuwanie w ciszy

16:00   – Msza święta na zakończenie Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

17:00   – Nabożeństwo pożegnania

3. Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku informuje, że trwają zapisy na rok szkolny 2024/2025 do:

 • Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” we Włocławku, mieszczącego się w budynku szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 2A. Zapisy trwać będą od 11 do 29 marca 2024 r.,
 • klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej. Zapisy trwać będą od 6 do 21 maja 2024 r.

Drzwi otwarte dla zainteresowanych rodziców i dzieci będą miały miejsce w budynku szkoły na ul. Wojska Polskiego 2A:

 • dla szkoły podstawowej – 29 lutego 2024 r. o godz. 16:00,
 • dla przedszkola – 6 marca 2024 r. o godz. 16:00.

Zapisy dzieci do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej odbywają się w godz. od 8:00 do 15:30 w sekretariacie przy ul. Wojska Polskiego 2A. Wnioski rekrutacyjne do przedszkola i klas pierwszych szkoły podstawowej można pobrać
w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.zskdlugosz.pl.

4. W piątek w tym tygodniu o godzinie 17:30 zapraszamy na Drogę krzyżową.

5. Caritas Diecezji Włocławskiej organizuje akcję rozprowadzania baranków wielkanocnych z czekolady w cenie 10 zł. Środki ze sprzedaży mają wspierać dzieła prowadzone przez Caritas.